Author Hồ Tấn Đạt – Tác giả Phù điêu Gia Đạt

Với niềm đam mê về lĩnh vực thiết kế, thi công và trang trí cho các công trình nhà ở cũng như tâm linh mang dấu ấn đậm nét Việt xưa.

Tôi là Hồ Tấn Đạt – Tác giả tại Phù điêu Gia Đạt. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ và tư vấn những gì tốt nhất, nhằm giúp bạn lựa chọn phong cách xây dựng và trang trí phù hợp cho công trình của mình.

ceo-phu-dieu-toan-dat-ho-tan-dat

Thông tin liên hệ:

Hồ Tấn Đạt

Email: tandat.thanhnienmedia@gmail.com

Phone: 0903.510.668 

Địa chỉ: Quảng Nam, Việt Nam

Facebook: https://www.facebook.com/author.hotandat