Quy định sử dụng

Quý khách vui lòng đọc kỹ Quy định sử dụng (“Điều khoản”) trước khi tiến hành cài đặt bất kỳ phần nào của Thi công phù điêu TOÀN ĐẠT hoặc sử dụng các dịch vụ do Thi công phù điêu TOÀN ĐẠT cung cấp. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi có thể liên hệ hoặc ngưng sử dụng dịch vụ.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Thi công phù điêu TOÀN ĐẠT được phát triển và sở hữu bởi Thi công phù điêu TOÀN ĐẠT, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan Thi công phù điêu TOÀN ĐẠT và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi chúng tôi, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Thi công phù điêu TOÀN ĐẠT.

2. Xử lý vi phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ Quy định nào trong Điều khoản này,Thi công phù điêu TOÀN ĐẠT có quyền ngay lập tức ngừng cung cấp dịch vụ bạn hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Thi công phù điêu TOÀN ĐẠT và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

3. Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Thi công phù điêu TOÀN ĐẠT hoặc thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Liên lạc với chúng tôi

– Email: phudieutoandat@gmail.com hoặc hotline xxxx

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.